Ösztöndíj kisokos hallgatóknak

/ Kérdezz!Felelek

Hozz ki többet az egyetemi évekből!

Az egyetemi évek elején, vagy akár már a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt érdemes utánajárni, hogy milyen ösztöndíj lehetőségekkel lehet élni. Mivel elsőre talán nehéz lehet felkutatni az ehhez kapcsolódó információkat, és átlátni a lehetőségeket, szeretnénk egy rövid áttekintést adni – az egyetemeken elérhető számos specifikus lehetőség miatt a teljesség igénye nélkül – az ösztöndíjakról.

Az alábbi listában azokat az ösztöndíjakat gyűjtöttük össze, amelyek a legtöbb felsőoktatási intézményben elérhetőek. Ugyanakkor fontos tájékozódni a saját intézményünkben a lehetőségekről, mert előfordulhat, hogy valamelyik támogatási forma nem elérhető az adott egyetemen, sok esetben pedig a lenti listánál még bővebb a megpályázható ösztöndíjak köre. Az egyes támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat – például a jogosultság feltételeit, a támogatási összegeket vagy a támogatás rendszerességét – a felsőoktatási intézmények határozzák meg, ezért ezekkel kapcsolatban is az egyetemi honlapokon vagy a megadott kapcsolattartó felkeresésével szerezhettek részletesebb információkat.

Tanulmányi ösztöndíj

A legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban. Az ösztöndíjasok körét a felsőoktatási intézmények eljárásrendje alapján jelölik ki, a hallgatók meghatározott feltételek alapján lehetnek jogosultak az ösztöndíjra. Az intézmény meghatározhatja például, hogy hány kreditet szükséges teljesíteni az ösztöndíjra való jogosultsághoz, milyen tanulmányi eredményt kell minimum elérni, vagy, hogy a hallgatók hány százaléka részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ezen belül pedig akár sávokat is szabhatnak meg, ami alapján a legjobban teljesítők között is magasabb ösztöndíjat kapnak a legkiemelkedőbb tanulmányi eredménnyel rendelkezők.

Szakmai, tudományos ösztöndíj

Erre az ösztöndíjra a tantermi követelményeken túlmutató, tudományos, szakmai vagy művészeti tevékenységekkel lehet pályázni. Ilyen lehet például a TDK tevékenység, publikációk, szakmai előadások vagy a demonstrátori munka stb.

Közéleti ösztöndíj

Azok a hallgatók lehetnek jogosultak közéleti ösztöndíjra, akik a felsőoktatási intézményben, vagy az adott kari közéletben kiemelkedő, a tantermi követelményeken túlmutató tevékenységet végeznek (pl. egyetemi hallgatói sajtóban végzett tevékenység, diákszervezetben végzett munka), illetve a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselői, akik a tisztségük betöltésének idejére részesülhetnek az ösztöndíjban. A jogosultak körét és a jogosultság pontos feltételeit ebben az esetben is az adott felsőoktatási intézmény szabályai határozzák meg.

Szociális ösztöndíj

A szociálisan rászoruló hallgatók igényelhetik, amennyiben az ösztöndíjkiírásban megadott feltételek alapján jogosultak rá, és benyújtják az ezt igazoló szükséges dokumentumokat. A szociális alapon kapható ösztöndíjnak van rendszeres és rendkívüli formája, utóbbi egy egyszeri támogatás. A két ösztöndíjforma feltételei különbözőek, erről is a felsőoktatási intézmények honlapjain található kiírásokban szükséges tájékozódni.

Érdemes utánajárni, hogy a felsőoktatási intézményben elérhetőeken túl, milyen ösztöndíj lehetőségek állnak még rendelkezésre, ugyanis önkormányzati, állami és nemzetközi ösztöndíjprogramok is megpályázhatóak – ezeket szintén érdemes kihasználni. Ezekből is összegyűjtöttünk most nektek néhányat.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Szociális rászorultság alapján a felsőoktatási intézményben elérhető ösztöndíjon túl a Bursa Hungarica Ösztöndíjra is lehetőség van pályázni, amit a lakóhely alapján, az illetékes települési önkormányzathoz szükséges benyújtani.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi és tudományos, szakmai eredményt elért hallgatók számára nyújt támogatást. A pályázat során a kimagasló tanulmányi és nyelvi eredményekre, szakmai tevékenységekre (publikáció, TDK, OTDK eredmények, szakkollégiumban vagy tudományos egyesületben végzett munka stb.), és közéleti és sporttevékenységekre szerezhető pontszám. Az ösztöndíjat, amit egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni, az oktatásért felelős miniszter adományozza, a felsőoktatási intézmények által tett javaslatok alapján. A pályázat kiírása a saját felsőoktatási intézmény karain történik, és a felhívásban szereplő módon szükséges benyújtani a pályázatot.

Nemzetközi mobilitási ösztöndíjprogramok

Számos ösztöndíj lehetőség áll rendelkezésre akkor is, ha a felsőoktatási tanulmányok alatt szeretnénk néhány hónapot, vagy akár egy teljes tanévet külföldön tanulni vagy szakmai gyakorlatot teljesíteni, tapasztalatot szerezni az itthoni képzésünkhöz kapcsolódóan. 

Az Erasmus+ és a Campus Mundi ösztöndíjprogramokkal Európán belül, és azon kívül is lehetséges tanulmányi célú mobilitás vagy szakmai gyakorlat teljesítése. A két pályázattípus esetén különbözőek a pályázati feltételek, a támogatások mértéke és a pályázás menete is, ezért mindenképpen látogassatok el a részletes kiírásokért a Tempus Közalapítvány honlapjára, amit az ösztöndíjak nevére kattintva értek el. A honlapon rengeteg hasznos tudnivalót, inspiráló történeteket és a pályázati lehetőségek vonatkozásában a koronavírus járvánnyal kapcsolatos információkat is olvashattok.

A CEEPUS ösztöndíjjal a közép-európai régió országaiban van lehetőségetek tanulmányokat folytatni, és a fogadóegyetemen szerzett krediteket az itthoni tanulmányokba beszámíttatni. Ez az ösztöndíjprogram nem csak féléváthallgatást tesz lehetővé, hanem szakdolgozatírás (anyaggyűjtés a fogadó országban és konzultáció oktatóval), csoportos szakmai kiránduláson vagy nyári egyetemen való részvétel is megpályázható.

Az Államközi Ösztöndíjak pályázattípus keretében közel 50 országból választhatnak a pályázók, melyek között Európán belüli és kívüli országok is találhatók. Az ösztöndíjprogram lehetőséget ad résztanulmányok teljesítésére az itthoni képzéshez kapcsolódóan, de akár teljes képzés elvégzésére is, továbbá nyári egyetemen vagy oktatói és kutatói tanulmányúton történő részvételre. 

A CEEPUS és az Államközi Ösztöndíjak esetében is a Tempus Közalapítvány honlapján találhattok meg minden fontos tudnivalót és részletes leírást a pályázat menetével kapcsolatban.

Segítségként egy ösztöndíjkeresőt is létrehoztak, ahol a megadott kritériumok alapján (milyen képzési szinten, milyen mobilitási formát és melyik országban szeretnénk megvalósítani) segítenek az ösztöndíjak közötti eligazodásban: https://www.tka.hu/celcsoport/81/osztondijkereso

Reméljük, ezzel a listával tudtunk segíteni a tájékozódásban, hogy még többet hozhassatok ki az egyetemi évekből! 

Szerkesztette: Szombath Zita