Tehetség+pályaválasztás=siker?

/ Kérdezz!Felelek

Hogyan is határozzuk meg a tehetség fogalmát, és mi a jelentősége ennek a definíciónak az életünkben? Milyen szerepe van a tehetségnek a pályaválasztásban, és hogyan lehet egy diákot támogatni abban, hogy az életpályája megtervezése a saját tudatos döntésén alapuljon?

Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Fazekas Nórával, a Konnekt Tehetségprogram egyik trénerével.

Tehetség: velünk született?

Fazekas_Nóra_Tehetségprogram

Mielőtt megnéznénk, hogy a pályaválasztásban milyen szerepe van a tehetségnek, és mi mindent fontos még tudatosítanunk e téren a döntések meghozatalához, fontos tisztáznunk, hogy mit értünk tehetség alatt. 

A tehetség fogalmának sok esetben azzal az értelmezésével találkozhatunk, ami egy velünk született, természet adta képességre, tudásra vonatozik, és ebből adódóan azokat nevezzük tehetségesnek, akik valamilyen átlagot felülmúló, speciális képességgel rendelkeznek. Ugyanakkor egy általánosabb, kevésbé kizárólagos megközelítés szerint a tehetséget mint erősséget is definiálhatjuk. Ez a szemlélet abból indul ki, hogy mindenki rendelkezik olyan kompetenciával, készséggel, ami az erősségei közé tartozik, és amit tudatosan tovább tud fejleszteni. 

Mit gondolsz, neked mi az az erősséged, amit tudatosan lehetne fejleszteni?

A tehetséggondozás ebben a megközelítésben valamennyi diák számára lehetőséget nyújt a tehetségeik azonosítására és tudatos fejlesztésére. Ez a definíció azokat a kompetenciákat is a tehetségek közé sorolja, amit a „hagyományos” meghatározás nem, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy nagyobb fókusz kerüljön még több készség, emberi tulajdonság ápolására. A Konnekt Egyesület a Tehetségprogram során is ezt a megközelítést tartja szem előtt.

Az erősségek felfedezése

Az erősségek azonosítása sok ember számára nem egyszerű és nem egyértelmű feladat. Középiskolában sokan érezhetik úgy, hogy nem tudják, pontosan milyen irányba induljanak el a későbbiekben, hiszen például jók történelemből, matekból és idegen nyelvekből is, és tulajdonképpen szeretik is mindegyik tantárgyat, amiben jól teljesítenek. A tárgyi tudást előtérbe helyező oktatás során nehéz feltérképezni a kompetenciákat. Azonban azok a pedagógusok, a kompetencia-alapú, interaktív és változatos pedagógiai megközelítést és gyakorlatot alkalmaznak, jobban támogathatják diákjaik sokoldalú tehetségeinek azonosítását, illetve maguk a diákok olyan tapasztalatot szerezhetnek ezáltal, amik során maguk is felfedezhetik ezeket. 

Az iskola által biztosított, tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök is adhatnak erre lehetőséget, hiszen ezek során még több területen ki tudják próbálni magukat a diákok, illetve mélyebben el is tudnak merülni ezekben. Az iskolán kívüli programok is fontos szerepet játszanak ebben, így többek között ezzel a céllal (is) jött létre a Konnekt Tehetségprogram. Emellett a minden középiskolás által teljesítendő közösségi szolgálat is nagyon jó lehetőség arra, hogy a diákok kipróbálják magukat olyan területen, ami kapcsolódik az érdeklődésükhöz, és amiben kibontakoztathatják tudásukat. Így érdemes tudatosan kiválasztani a közösségi szolgálat helyét, hiszen ennek során rengeteg hasznos tapasztalatot és ismeretet szerezhet a diák magáról – ezt a Tehetségprogram során is javasoljuk a résztvevőknek. 

A környezet, az egyént körülvevő emberek is fontos szerepet játszhatnak abban, hogy miben gondolja valaki magát tehetségesnek, vagy a tehetségéhez hogyan viszonyul. Ha a környezet az adott erősséget nem tekinti értéknek, nem támogatja annak kibontakozását, akkor lehetséges, hogy bár az alapkészség megvan, nem tudja fejleszteni azt. Ezért, amikor valaki döntést hoz a továbbtanulással kapcsolatban, egyúttal egy környezetet is választ, ami pedig befolyásolni fogja azt, hogy milyen kompetenciákat tud felfedezni és fejleszteni.

Tehetség, érdeklődés, személyiség, preferenciák – mi minden határozza meg a pályaválasztást?

Amikor a pályaválasztásról van szó, fontos tudatosítani azt is, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a munkahely választásánál nem a tehetség kibontakoztatása vagy az érdeklődési kör teljes mértékben való kielégítése lesz az elsődleges szempont. Lehet úgy is dönteni, hogy a szabadidő, pl. egy hobbiban vagy önkéntes tevékenység során lesznek a képességek kihasználva és kiteljesedve, mert a preferenciák alapján a pálya- és még konkrétabban a munkahelyválasztás során más szempontok kerülnek ezek elé.

Az is lehetséges, hogy amiben valaki tehetséges, az nem találkozik az érdeklődési körével, és ezért egyáltalán nem tudná az adott területen elképzelni magát. Ebben az esetben nem a tehetség fogja elsősorban meghatározni a pálya- vagy munkahelyválasztást.  Fontos hangsúlyozni, hogy amellett, hogy valamiben kiemelkedően jó valaki, sok más területhez is lehet érzéke, és tudja fejleszteni ezeket a kompetenciákat is.

Az önismeret, az érdeklődési kör és az értékrend azonosítása tehát legalább olyan fontos, mint az erősségek felfedezése. Azonban azt is ki kell emelni, hogy a középiskolás évek során a személyiség is sokat fejlődik még, így a preferenciák is változhatnak, illetve azok a kompetenciák, amik a középiskolában a készségek közé tartoznak, nem biztos, hogy meghatározóak vagy relevánsak lesznek a jövőben. Például, ha valaki kiemelkedő a sportokban vagy egy adott idegen nyelvben a középiskolában, nem feltétlenül ez határozza meg a pályaválasztását, és ez a tehetsége később már nem biztos, hogy releváns lesz a munkája szempontjából.

A döntéshez vezető út

A hangsúlyt magára a folyamatra érdemes helyezni, ami segít abban, hogy a választás előtt álló diákok ki tudják tűzni a céljaikat, és meg tudják hozni a döntéseiket. A Konnekt Tehetségprogramnak is kiemelt célja, hogy egy olyan tudatos önismereti és tervezési folyamaton menjenek végig a résztvevők, ami a jelen élethelyzetükben, és a jövőben is segíti őket a döntéseik meghozatalában. Ennek a folyamatnak a része, hogy személyiségjegyeiket, értékeiket, készségeiket, leghatékonyabb tanulási módszereiket, kapcsolathálójukat, a döntésiket meghatározó környezetet, és erősségeiket felfedezzék a diákok, megismerjék, és ezek tudatában tűzzék ki a céljaikat, hozzák meg saját döntéseiket. 

Ez egy olyan szemléletmódot és eszközt ad a kezükbe, amivel képesek lesznek a későbbiekben is rugalmasan alakítani a pályájukat, életüket, akár újra és újra végighaladva ezen a folyamaton. 


Fazekas Nóra a Budapesti Corvinus Egyetemen doktorandusz hallgatója. Kutatásában közoktatási menedzsmenttel foglalkozik, emellett pedig projekt asszisztensként is dolgozik az egyetemen. A Konnektben a Tehetségprogram mellett a pályaorientációs workshopok megvalósulásáért felel.

A Konnekt Tehetségprogram létrejöttét a Nemzeti Tehetség Program támogatja.